sâmbătă, 14 mai 2011

Anunț CONCURS „SĂ DESCOPERIM FIZICA”

Palatul Copiilor Timişoara organizează Concursul „Să descoperim fizica” ediţia a III-a, care se adresează elevilor de clasele VI-XII din judeţul Timiş fiind finanţat de CJT.
„Să descoperim fizica” este un concurs de referate realizate sub forma unor prezentări power-point pe tema Misiuni spațiale în derulare.
Un referat poate fi realizat de 2-3 elevi.

Cerinţe obligatorii privind prezentarea power-point:
- max. 15 slide-uri;
- max. 9 MB;
- prezentarea power-point se realizeaza în varianta Microsoft Office 2003 sau Open Office;
- se admit referate în limba română şi limba maghiară;
- pe primul slide să fie scris titlul referatului, autorii (numele şi prenumele elevilor), clasa, şcoala şi numele profesorului îndrumător.

Rugăm profesorii de fizică să semnaleze prin email intenţia de participare şi numărul referatelor pe care le coordonează pe adresa de email b.zita.e@gmail.com până în data de 20 mai 2011.
Termenul limită de trimitere a referatelor prin email: până în data de 8 iunie 2011 (inclusiv), pe adresa de email de mai sus.

Jurizarea referatelor se va face pe secţiuni:
Secţiunea I: clasa a VI-a
Secţiunea a II-a: clasele VII-VIII
Secţiunea a III-a: clasele IX-XII
Se apreciază originalitatea lucrării, documentarea, scopul și rezultatele misiunii, acurateţea cu care se folosesc termenii specifici fizicii şi tehnicii în descriere, corectitudinea ştiinţifică şi aspectul lucrării.

Rezultatele vor fi comunicate profesorilor îndrumători prin email, premierea va avea loc în data de 16 iunie 2011, ora și locul va fi anunțat ulterior.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu